X Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe  „Po polsku o historii"

Organizatorzy i adresy Komisji WojewódzkichOrganizatorami konkursu X Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” są 
Fundacja „Zawsze Warto” i Stowarzyszenie Polonistów przy Wydziale Polonistyki UJ

    

W roku szkolnym 2022/2023 Konkurs przeprowadzany jest równocześnie w siedmiu województwach: małopolskim, dolnośląskim, opolskim, podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim i pomorskim oraz w szkołach polskich na dawnych Kresach. W każdym województwie nasi partnerzy powołują wojewódzkie komisje konkursowe. Uczniowie rywalizują w ramach swojego województwa.Fundacja „Zawsze Warto” powstała w kwietniu 2015 roku. Celem Fundacji jest budowa społecznego przekonania i wiary, że warto podejmować wszelkie wysiłki na rzecz osobistego rozwoju idącego w parze ze świadomością odpowiedzialności społecznej i obywatelskiej za drugiego człowieka, za otaczającą nas wokół naturę i środowisko, w którym żyjemy. Fundacja pragnie wspierać wszelkie formy edukacji i aktywności służące ogólnemu dobru. Zamierzeniem naszym jest także promowanie działań, które podnoszą społeczną świadomość, otwartość i wrażliwość kulturową i środowiskową.www.zawszewarto.plStowarzyszenie Polonistów przy Wydziale Polonistyki UJ to organizacja pozarządowa skupiająca aktywnych nauczycieli polonistów pracujących i emerytowanych; działa od ponad 18 lat. Stowarzyszenie prowadzi działania edukacyjne adresowane do uczniów i nauczycieli. Celem statutowym działalności Stowarzyszenia jest podnoszenie rangi nauczania języka polskiego jako JĘZYKA NARODOWEGO poprzez różne formy aktywności. Rokrocznie, od 2013 roku, członkowie Stowarzyszenia są autorami tekstów dyktand i innych materiałów wykorzystywanych w czasie Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”. www.stowarzyszeniepolonistow.plMECENAS I SPONSOR NAGRÓD W KONKURSIE
Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o.

 

Partner X edycji Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego "Po polsku o historii"Partner edycji w województwie małopolskim