VI Dyktando Niepodległościowe  „Po polsku o historii"

Organizatorzy i adresy Komisji WojewódzkichOrganizatorami konkursu VI Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”
Fundacja „Zawsze Warto” i Stowarzyszenie Polonistów.

   

W roku szkolnym 2018/2019 Konkurs przeprowadzamy jest równocześnie w sześciu województwach: małopolskim, dolnośląskim, lubelskim, opolskim, podkarpackim i śląskim. W każdym województwie nasi partnerzy powołują wojewódzkie komisje konkursowe. Uczniowie rywalizują w ramach swojego województwa.


Fundacja „Zawsze Warto” powstała w kwietniu 2015 roku. Celem Fundacji jest budowa społecznego przekonania i wiary, że warto podejmować wszelkie wysiłki na rzecz osobistego rozwoju idącego w parze ze świadomością odpowiedzialności społecznej i obywatelskiej za drugiego człowieka, za otaczającą nas wokół naturę i środowisko, w którym żyjemy. Fundacja pragnie wspierać wszelkie formy edukacji i aktywności służące ogólnemu dobru. Zamierzeniem naszym jest także promowanie działań, które podnoszą społeczną świadomość, otwartość i wrażliwość kulturową i środowiskową. www.zawszewarto.pl


Stowarzyszenie Polonistów to organizacja pozarządowa skupiająca aktywnych nauczycieli polonistów pracujących i emerytowanych; działa od ponad 10 lat. Stowarzyszenie prowadzi działania edukacyjne adresowane do uczniów i nauczycieli. Celem statutowym działalności Stowarzyszenia jest podnoszenie rangi nauczania języka polskiego jako JĘZYKA NARODOWEGO poprzez różne formy aktywności. Rokrocznie, od 2013 roku, członkowie Stowarzyszenia są autorami tekstów dyktand i innych materiałów wykorzystywanych w czasie Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”. www.stowarzyszeniepolonistow.pl


PARTNER KONKURSU W MAŁOPOLSCE


PARTNER MEDIALNY KONKURSU W MAŁOPOLSCE

Najlepsze radiowe tradycje, dbałość o jakość programu, wiarygodność, nowoczesność i lokalność - Radio Kraków to radio dla ludzi poszukujących w mediach rzetelnej lokalnej informacji, ambitnych propozycji i rozrywki na najwyższym poziomie. Na tle innych rozgłośni wyróżnia się niezwykle bogatą i różnorodną ofertą programową. Publicystyka lokalna, reportaże, słuchowiska, audycje o tematyce kulturalnej, najlepsze książkowe nowości w interpretacji najwybitniejszych aktorów i autorskie programy prezentujące różnorodne gatunki muzyczne - od muzyki klasycznej, poprzez jazz, po muzykę rozrywkową. Radio Kraków jest także miejscem realizacji wielu ciekawych przedsięwzięć – koncertów, debat i wydarzeń artystycznych. Dziś Radio Kraków znajduje się w gronie najbardziej opiniotwórczych mediów regionalnych w Polsce i jest najchętniej słuchanym radiem lokalnym w Krakowie. W roku 2017 Radio Kraków obchodziło jubileusz 90-lecia.


WSPÓŁORGANIZATOR ETAPU WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU W MAŁOPOLSCE
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krakowie


MECENASI I SPONSORZY NAGRÓD W KONKURSIE
VI Dyktando Niepodległościowe
„Po polsku o historii”

dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych, klas VII – VIII szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów oraz dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2018/2019


Patronat Honorowy: Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego
Patronat Honorowy: Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty

Partner Konkursu – Polska Akademia Umiejętności
Partner medialny – Radio Kraków


Konkurs w 2018 roku realizujemy w ramach projektu „Małopolskie WIE
wiedza, innowacje, edukacja – wsparcie inicjatyw edukacyjnych”
.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego .

Siedzibą Małopolskiej Komisji Konkursowej jest biuro Fundacji.

Fundacja „Zawsze Warto”
31-026 Kraków, ul. Radziwiłłowska 23/8
.

VI Dyktando Niepodległościowe
„Po polsku o historii”

dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych, klas VII – VIII szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów oraz dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych województwa dolnośląskiego w roku szkolnym 2018/2019


Patronat Honorowy: Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Patronat Honorowy: Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty
Patronat Honorowy: Rafał Dutkiewicz - Prezydent Wrocławia

Partner Konkursu
Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej
w Zespole Szkół Nr 14 we Wrocławiu
Partner wojewódzki: Stowarzyszenie Ojczyzny - Polszczyzny


Partner medialny - Radio Wrocław

Adres Dolnośląskiej Komisji Konkursowej

Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej
w Zespole Szkół Nr 14 we Wrocławiu
al. Brücknera 10, 51-410 Wrocław


LO XIV we Wrocławiu powstało w 1974 roku, należy do Towarzystwa Szkół Twórczych. Objęte jest patronatem Uniwersytetu Wrocławskiego, część zajęć prowadzona jest przez profesorów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego, a zajęcia laboratoryjne odbywają się w siedzibie Wydziału Chemii. W szkole istnieją klasy o profilu: matematycznym, informatycznym, chemicznym i dwujęzycznym. Działania szkoły skupiają się przede wszystkim na wspieraniu wszechstronnego rozwoju młodzieży. Uczniowie od lat odnoszą liczne sukcesy w krajowych i międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych oraz osiągają bardzo wysokie wyniki egzaminów maturalnych. LO XIV od 1999 roku znajduje się w pierwszej dziesiątce liceów w Ogólnopolskim Rankingu "Perspektyw" i w pierwszej trójce liceów dolnośląskich. W 2018 roku zajęliśmy II miejsce w Rankingu Najlepszych Liceów Dwudziestolecia, co potwierdza niezmienną pozycję szkoły na rynku usług edukacyjnych. Nasi absolwenci podejmują naukę na renomowanych uczelniach w kraju i za granicą.

VI Dyktando Niepodległościowe
„Po polsku o historii”

dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych, klas VII – VIII szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów oraz dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego w roku szkolnym 2018/2019


Patronat Honorowy: Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego
Patronat Honorowy: Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty

Patronat Honorowy: Krzysztof Żuk - Prezydent Miasta Lublin

Partner Konkursu – II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego
w Lublinie


Partner medialny – Radio Lublin

Adres Lubelskiej Komisji Konkursowej

II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego
w Lublinie
20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 16VI Dyktando Niepodległościowe
„Po polsku o historii”

dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych, klas VII – VIII szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów oraz dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2018/2019


Patronat Honorowy: Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego

Partner Konkursu – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II w Opolu
Partner medialny – Radio Opole

Adres Opolskiej Komisji Konkursowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II w Opolu
ul. Kazimierza Pułaskiego 3, 45-048 OpoleVI Dyktando Niepodległościowe
„Po polsku o historii”

dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych, klas VII – VIII szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów oraz dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2018/2019


Patronat Honorowy: Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Patronat Honorowy: Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty

Partner Konkursu – Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie


Partner medialny – Radio Rzeszów

Adres Podkarpackiej Komisji Konkursowej

Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie
38-100 Strzyżów, ul. Mickiewicza 11


Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie posiada bogatą, ponadstuletnią tradycję (szkoła powstała w roku 1912), ale kształci swoich uczniów na miarę współczesnych czasów. Mimo iż jest szkołą środowiskową, rekrutującą przede wszystkim uczniów z powiatu strzyżowskiego, zajmuje ważne miejsce na wojewódzkiej mapie edukacyjnej. Uczniowie strzyżowskiego liceum osiągają bowiem znaczące sukcesy zarówno w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych, jak i humanistycznych, co potwierdzają wyniki egzaminów maturalnych i olimpiad przedmiotowych (np. w roku szkolnym 2017/2018 uczniowie LO w Strzyżowie zdobyli tytuły laureata i finalisty Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz finalisty Olimpiady Filozoficznej). Strzyżowskie liceum postrzegane jest w środowisku lokalnym jako szkoła przyjazna młodzieży, w której każdy czuje się dostrzeżony i doceniony, a nauka, oparta na świadomości celów, przynosi radość i satysfakcję z poznawania tego, co dotychczas nieodkryte.


VI Dyktando Niepodległościowe
„Po polsku o historii”

dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych, klas VII – VIII szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów oraz dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego w roku szkolnym 2018/2019


Patronat Honorowy: Wojciech Saługa – Marszałek Województwa Śląskiego
Patronat Honorowy: Urszula Bauer – Śląski Kurator Oświaty

Partner Konkursu
Zespół Szkół im. Edyty Stein Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublińcu
Partner wojewódzki: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Częstochowie


Adres Śląskiej Komisji Konkursowej

Zespół Szkół im. Edyty Stein Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublińcu
ul. Piłsudskiego 8, 42-700 Lubliniec

Zespół Szkół im. Św. Edyty Stein KSW jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Szkoła ma charakter katolicki i jest prowadzona przez Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddział w Lublińcu. Obecnie w jej skład wchodzą Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi oraz przedszkole. Zespół wychowuje i kształci w duchu wartości chrześcijańskich. Wychowanie patriotyczne i regionalne jest jednym z ważnych elementów życia placówki. Zespół Szkół współorganizuje Dyktando Niepodległościowe po raz drugi. Uczniowie naszej placówki odnoszą wysokie wyniki nauczania i liczne osiągnięcia w konkursach na szczeblu zarówno regionalnym jak i ogólnopolskim i międzynarodowym. Zespół organizuje także konkursy o charakterze patriotycznym, promując edukację regionalną.


Partner dla szkół z Europy Wschodniej