Małopolskie Dyktando Niepodległościowe 
„po polsku o historii" 
 
  

Informacje wstępne i Regulamin Konkursu w
roku szkolnym 2017/2018Informacje wstępne.

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież szkół małopolskich oraz wszystkich nauczycieli i wychowawców do udziału w Konkursie! Niech wspólne wczytywanie się w teksty poświęcone bohaterom i wydarzeniom historycznym stanie się okazją do refleksji nad językiem polskim.

Organizatorom bardzo zależy na tym, aby emocje, które będą towarzyszyły nam wszystkim zaangażowanym w Dyktando Niepodległościowe były swego rodzaju żywą lekcją patriotyzmu. Spróbujmy zorganizować święto historii i języka ojczystego, tonujmy rywalizację.

V Małopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” w roku szkolnym 2017/2018 będzie się odbywać w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne; zostanie przeprowadzane w dwóch etapach: szkolnym i wojewódzkim.

Szkoła, która chce wziąć udział w V Małopolskim Dyktandzie Niepodległościowym „Po polsku o historii”, musi się zarejestrować i zalogować. Zgłoszenia szkół przyjmujemy do 29 września 2017 roku.

Rejestracja szkoły odbywa się w osobnym formularzu, dostępnym po kliknięciu w prawym górnym rogu w przycisk „Zarejestruj” Zapraszamy do lektury poradnika dla koordynatora szkolnego etapu (załącznik1).

Etap szkolny Konkursu odbywa się 10 października, a 7 listopada 2017 r. finał wojewódzki w Krakowie.
Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 17 listopada w Krakowie.

Zapraszamy do lektury Regulaminu V Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii” (załącznik2)