VI Dyktando Niepodległościowe  „Po polsku o historii"

Informacje wstępne i Regulamin Konkursu w
roku szkolnym 2018/2019Informacje wstępne.

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież szkół województw: małopolskiego, dolnośląskiego, lubelskiego, opolskiego, podkarpackiego i śląskiego oraz wszystkich nauczycieli i wychowawców do udziału w Konkursie! Niech wspólne wczytywanie się w teksty poświęcone bohaterom i wydarzeniom historycznym stanie się okazją do refleksji nad językiem polskim.

Organizatorom bardzo zależy na tym, aby emocje, które będą towarzyszyły nam wszystkim zaangażowanym w Dyktando Niepodległościowe były swego rodzaju żywą lekcją patriotyzmu. Spróbujmy zorganizować święto historii i języka ojczystego, proponujmy szlachetne współzawodnictwo.

VI Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” w roku szkolnym 2018/2019 będzie się odbywać w trzech kategoriachwiekowych: klasy IV – VI szkoły podstawowej, klasy VII- VIII szkoły podstawowej i gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. Konkurs zostanie przeprowadzany w dwóch etapach: szkolnym i wojewódzkim. Uczniowie rywalizują w ramach swojego województwa.

Szkoła, która chce wziąć udział w VI Dyktandzie Niepodległościowym „Po polsku o historii”, musi się zarejestrować i zalogować. Zgłoszenia szkół przyjmujemy do 28 września 2018 roku.

Rejestracja szkoły odbywa się w osobnym formularzu, dostępnym po kliknięciu w prawym górnym rogu w przycisk „Zarejestruj” Zapraszamy do lektury poradnika dla koordynatora szkolnego etapu. . Każde województwo ma swój regulamin i poradnik. (Poradnik małopolski, Poradnik dolnośląski, Poradnik lubelski, Poradnik opolski, Poradnik podkarpacki, Poradnik śląski ).

Etap szkolny Konkursu odbywa się 9 października, a 7 listopada 2018 r. finał wojewódzki.
Uroczyste podsumowania konkursu odbędą się od 14 do 22 listopada – zgodnie z harmonogramem.

Zapraszamy do lektury Regulaminu VI Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii” (Regulamin małopolski, Regulamin dolnośląski, Regulamin lubelski, Regulamin opolski, Regulamin podkarpacki, Regulamin śląski ).