VIII Dyktando Niepodległościowe  „Po polsku o historii"

Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”


 

 

KOMUNIKAT ORGANIZATORÓW

Szanowni Państwo
Jest dla nas wielką wartością i ogromną satysfakcją, że w tym trudnym roku powszechnej pandemii, rozlicznych ograniczeń i ogólnego stresu, tak wiele jest szkół zgłaszających się do udziału w VIII edycji Dyktanda. Świadomi istniejących i wciąż zmieniających się ograniczeń, w trosce o zdrowie Uczniów i Nauczycieli modyfikujemy sposób przeprowadzenia tegorocznego konkursu.

Etap szkolny
W tym etapie szkolna komisja konkursowa wypełnia poprzez aplikację protokół elektroniczny w terminie do 9 października 2020, zaś skan podpisanego protokołu  na adres mailowy wojewódzkich komisji konkursowych w terminie do 16 października br. (bez wysyłania pocztą tradycyjną).
W środę 21 października, zgodnie z harmonogramem zostaną opublikowane listy zakwalifikowanych do następnego etapu.

Etap wojewódzki
W tym roku również ten etap proponujemy przeprowadzić w macierzystych szkołach zakwalifikowanych uczniów, tak aby nie musieli opuszczać murów swojej szkoły.
W przededniu tego etapu (zgodnie z harmonogramem będzie to środa 28.10.2020) teksty dyktand trafią do Państwa poprzez aplikację, a samo dyktando będzie miało tradycyjną formę i napiszemy je wszyscy o godzinie 13.00.
Po napisaniu dyktanda poprosimy, aby w tym samym dniu przesłać:
skany prac na adres mailowy koordynatora wojewódzkiego a oryginały na adres pocztowy (data stempla pocztowego).
Prace sprawdzane będą, jak dotąd, przez komisje wojewódzkie a wyniki opublikowane na stronach Organizatorów i Partnerów oraz w samej aplikacji.


Jeśli warunki pozwolą laureaci spotkają się na uroczystych Galach podsumowujących. Gdyby jednak warunki epidemiczne nagle się zmieniły będziemy elastycznie na ten stan reagować, gotowi zmienić formę i zaplanowane terminy.
W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorami wojewódzkimi.Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” to wyjątkowy projekt edukacyjny adresowany do uczniów wszystkich typów szkół. Rywalizacja w tradycyjnym dyktandzie to okazja do przybliżenia najważniejszych postaci i wydarzeń ze współczesnej historii Polski oraz znajomości języka ojczystego. Jest wreszcie Dyktando szczególną, aktywną formą wspólnych obchodów Święta Niepodległości.

W latach 2013-2016 projekt realizowany był w szkołach województwa małopolskiego. Od roku 2017 uczestnikami Dyktanda są uczniowie kolejnych województw oraz szkół polskich poza granicami kraju.

Edycja 2020


W roku 2020 uczestnikami projektu będą szkoły i uczniowie z województw: dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz po raz pierwszy z województwa pomorskiego.
Tegoroczna edycja Dyktanda przygotowywana jest zgodną wolą organizatorów i Partnerów wojewódzkich mimo szczególnej sytuacji, która nas wszystkich od kilku miesięcy dotyka i ogranicza - epidemii.
Wierzymy, że projekt uda się zrealizować w warunkach zapewniających wszystkim komfort i bezpieczeństwo. Będziemy wspólnie reagować na istniejące ograniczenia i przystosowywać warunki realizacji do naszych wspólnych możliwości.
Rok obecny, jak każdy, niesie wiele ważnych rocznic ze współczesnej historii Polski i z pewnością będziemy chcieli te fakty i wydarzenia w tegorocznych tekstach zauważyć, nie pomijając również najważniejszych zdarzeń czasu bieżącego.
Pozostajemy z nadzieją, że VIII edycja Dyktanda stanie się faktem. Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów oraz wszystkich nauczycieli i wychowawców do udziału w naszym Konkursie!       


W naszej bazie mamy już 454 zarejestrowanych szkół !