VIII Dyktando Niepodległościowe  „Po polsku o historii"

Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”
Lista z wynikami etapu wojewódzkiego VIII Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii” znajduje się (od 29 marca 2021 r. )
w zakładce Archiwum/materiały edycji 2020 – bez konieczności logowania.
 

KOMUNIKAT ORGANIZATORÓW
dot. etapu wojewódzkiego VIII Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”
z dn. 23.02.2021 roku

 


Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom za cierpliwość.

Czas na etap wojewódzki Konkursu.
Odbędzie się
w środę 10 marca 2021 o godzinie 13.00.


Dzień wcześniej zamieścimyw panelu koordynatora (po zalogowaniu) na stronie aplikacji poufne teksty dla trzech piszących grup uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego. Wcześniej w panelu koordynatora zostaną opublikowane formularze do pisania Dyktanda. Tym razem nie ma konieczności kodowania prac.

 

Przypominamy:

  • po napisaniu dyktanda prosimy Komisję Szkolną o zeskanowanie prac i przesłanie ich w tym samym dniu (10.03.2021r.) na adres mailowy odpowiedniego Koordynatora Wojewódzkiego,

  • w tym samym dniu (data stempla pocztowego: 10.03.2021 r.) należy też wysłać tradycyjną drogą pocztową papierowe oryginały prac.


Wyniki punktowe uzyskane przez uczniów dla poszczególnych województw oraz listę uczniów z najlepszymi wynikami w Polsce ogłosimy 29 marca br.KOMUNIKAT ORGANIZATORÓW dot. etapu wojewódzkiego
z dn. 22.10.2020

Szanowni Państwo,
z powodów oczywistych i niezależnych od Organizatorów 
zmieniamy terminarz tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego. Obecnie zgodnie z planem informujemy o wynikach etapu szkolnego.
W zakładce „Archiwum” publikujemy listę uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego.

Ogłaszając dziś wyniki pragniemy jednocześnie poinformować Państwa, o uzgodnionej wspólnie z koordynatorami wojewódzkimi decyzji zawieszenia kolejnego etapu dyktanda. Powody dla wszystkich są jasne.
Nie zaproponujemy dziś terminu kolejnego etapu, ale jak tylko warunki zewnętrzne pozwolą, zawiadomimy wszystkich zainteresowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.
Chcemy zadbać, by wszyscy zakwalifikowani mieli równe szanse uczestnictwa.
Mamy nadzieję, że uda się nam konkurs zrealizować w pierwszym kwartale 2021 roku.

Prosimy, nie zapomnijcie Państwo w pracy z młodzieżą przypomnieć o powodach powstania Dyktanda Niepodległościowego. Choć nie spotkamy się tym razem na tradycyjnych galach podsumowujących, warto jednak ten niezwykle ważny moment w historii naszego kraju przypominać.

Drodzy Państwo
Przyjmijcie wyrazy ogromnego uznania za ogrom włożonej pracy, za wytrwałość, determinację i konsekwencję w realizację trudnych wyzwań jakie niesie stan epidemiczny, w którym przychodzi wszystkim Państwu pracować.

Organizatorzy

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZATORÓW

Szanowni Państwo
Jest dla nas wielką wartością i ogromną satysfakcją, że w tym trudnym roku powszechnej pandemii, rozlicznych ograniczeń i ogólnego stresu, tak wiele jest szkół zgłaszających się do udziału w VIII edycji Dyktanda. Świadomi istniejących i wciąż zmieniających się ograniczeń, w trosce o zdrowie Uczniów i Nauczycieli modyfikujemy sposób przeprowadzenia tegorocznego konkursu.

Etap szkolny
W tym etapie szkolna komisja konkursowa wypełnia poprzez aplikację protokół elektroniczny w terminie do 9 października 2020, zaś skan podpisanego protokołu  na adres mailowy wojewódzkich komisji konkursowych w terminie do 16 października br. (bez wysyłania pocztą tradycyjną).
W środę 21 października, zgodnie z harmonogramem zostaną opublikowane listy zakwalifikowanych do następnego etapu.

Etap wojewódzki
W tym roku również ten etap proponujemy przeprowadzić w macierzystych szkołach zakwalifikowanych uczniów, tak aby nie musieli opuszczać murów swojej szkoły.
W przededniu tego etapu (zgodnie z harmonogramem będzie to środa 28.10.2020) teksty dyktand trafią do Państwa poprzez aplikację, a samo dyktando będzie miało tradycyjną formę i napiszemy je wszyscy o godzinie 13.00.
Po napisaniu dyktanda poprosimy, aby w tym samym dniu przesłać:
skany prac na adres mailowy koordynatora wojewódzkiego a oryginały na adres pocztowy (data stempla pocztowego).
Prace sprawdzane będą, jak dotąd, przez komisje wojewódzkie a wyniki opublikowane na stronach Organizatorów i Partnerów oraz w samej aplikacji.


Jeśli warunki pozwolą laureaci spotkają się na uroczystych Galach podsumowujących. Gdyby jednak warunki epidemiczne nagle się zmieniły będziemy elastycznie na ten stan reagować, gotowi zmienić formę i zaplanowane terminy.
W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorami wojewódzkimi.Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” to wyjątkowy projekt edukacyjny adresowany do uczniów wszystkich typów szkół. Rywalizacja w tradycyjnym dyktandzie to okazja do przybliżenia najważniejszych postaci i wydarzeń ze współczesnej historii Polski oraz znajomości języka ojczystego. Jest wreszcie Dyktando szczególną, aktywną formą wspólnych obchodów Święta Niepodległości.

W latach 2013-2016 projekt realizowany był w szkołach województwa małopolskiego. Od roku 2017 uczestnikami Dyktanda są uczniowie kolejnych województw oraz szkół polskich poza granicami kraju.

Edycja 2020


W roku 2020 uczestnikami projektu będą szkoły i uczniowie z województw: dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz po raz pierwszy z województwa pomorskiego.
Tegoroczna edycja Dyktanda przygotowywana jest zgodną wolą organizatorów i Partnerów wojewódzkich mimo szczególnej sytuacji, która nas wszystkich od kilku miesięcy dotyka i ogranicza - epidemii.
Wierzymy, że projekt uda się zrealizować w warunkach zapewniających wszystkim komfort i bezpieczeństwo. Będziemy wspólnie reagować na istniejące ograniczenia i przystosowywać warunki realizacji do naszych wspólnych możliwości.
Rok obecny, jak każdy, niesie wiele ważnych rocznic ze współczesnej historii Polski i z pewnością będziemy chcieli te fakty i wydarzenia w tegorocznych tekstach zauważyć, nie pomijając również najważniejszych zdarzeń czasu bieżącego.
Pozostajemy z nadzieją, że VIII edycja Dyktanda stanie się faktem. Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów oraz wszystkich nauczycieli i wychowawców do udziału w naszym Konkursie!       


W naszej bazie mamy już 1075 zarejestrowanych szkół !