VIII Dyktando Niepodległościowe  „Po polsku o historii"

Historia projektuDyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” to konkurs adresowany do wszystkich uczniów. Od 2013 - 2017 konkurs był adresowany do uczniów województwa małopolskiego.

 

Pisanie tradycyjnego dyktanda to okazja do uczenia się historii i refleksji nad językiem ojczystym. W tekstach do napisania pojawiają się postacie i wydarzenia związane z odzyskiwaniem niepodległości przez Polskę.

 

Konkurs odbywa się rokrocznie jesienią od 2013 roku.

Teksty dyktand poprzednich edycji są dostępne w zakładce „materiały”.

 

Serdecznie dziękujemy fundatorom nagród książkowych i innych materiałów, które
z radością możemy przekazywać laureatom Konkursu!

 

Zapraszamy do udziału w VII Dyktandzie Niepodległościowym
„Po polsku o historii” w roku 2019!

 

 

KRÓTKA HISTORIA KONKURSU

 

ROK 2013

 

Małopolskie Dyktando Niepodległościowe 
“Po polsku o historii”

dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014


ORGANIZATORZY:

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Fundacja „Panteon Narodowy”

Stowarzyszenie Polonistów przy Wydziale Polonistyki UJ

Współorganizator Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie

 

Małopolski Program Edukacji Patriotycznej  i Obywatelskiej

UDZIAŁ

Szkoły podstawowe
Etap szkolny: 2 180 uczniów z 140 szkół
Etap wojewódzki: zakwalifikowano 207 uczniów 
średni wynik laureatów: 92%

Gimnazjum
Etap szkolny: 2 202 uczniów z 120 szkół
Etap wojewódzki: zakwalifikowano 220 uczniów 
średni wynik laureatów: 92,4%

Szkoły ponadgimnazjalne
Etap szkolny : 837 uczniów z 25 szkół
Etap wojewódzki: zakwalifikowano 205 uczniów 
średni wynik laureatów: 96,1%

 

Razem ponad 5 tysięcy  uczniów z 285  szkół województwa wzięło udział w projekcie.

 

GALA – 15 listopada 2013 roku

Uroczysta gala – spotkanie laureatów, ich opiekunów oraz przedstawicieli organizatorów w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie; wręczenie dyplomów i nagród.

 

ROK 2014

 

II Małopolskie Dyktando Niepodległościowe 
„Po polsku o historii”
dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015

 

ORGANIZATORZY:

Kuratorium Oświaty w Krakowie,

Fundacja „Panteon Narodowy”

Stowarzyszenie Polonistów przy Wydziale Polonistyki UJ

Współorganizator Muzeum Narodowe w Krakowie

Małopolski Program Edukacji Patriotycznej  i Obywatelskiej

UDZIAŁ

Szkoły podstawowe
Etap szkolny: 3 198 uczniów z 176 szkół
Etap rejonowy: zakwalifikowano 199 uczniów 
Etap wojewódzki: zakwalifikowano 38 uczniów

Gimnazja
Etap szkolny: 2 809 uczniów z 138 szkół
Etap rejonowy: zakwalifikowano 197 uczniów 
Etap wojewódzki: zakwalifikowano 40 uczniów

Szkoły ponadgimnazjalne
Etap szkolny: 2 809 uczniów z 138 szkół
Etap rejonowy: zakwalifikowano 199 uczniów 
Etap wojewódzki: zakwalifikowano 36 uczniów

 

Razem  ponad 7 786  uczniów z 348  szkół województwa
wzięło udział w projekcie.

 

GALA – 15 listopada 2014 roku

Uroczysta gala – spotkanie laureatów, ich opiekunów oraz przedstawicieli organizatorów w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie; wręczenie dyplomów i nagród; zwiedzanie galerii z przewodnikami.

 

ROK 2015

 

III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe 
„Po polsku o historii”
dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
województwa małopolskiego w roku szkolnym 2015/2016

 

ORGANIZATORZY:

Kuratorium Oświaty w Krakowie,

Fundacja „Zawsze Warto”

Stowarzyszenie Polonistów przy Wydziale Polonistyki UJ

Współorganizator Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka”

Małopolski Program Edukacji Patriotycznej  i Obywatelskiej

 

Partnerzy:

Kraków Miasto Literatury UNESCO

Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”

Współorganizatorzy etapu rejonowego i wojewódzkiego

Małopolskie Centrum Edukacji „MEC”

Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana w Krakowie

 

UDZIAŁ

Szkoły podstawowe
Etap szkolny: 3 914 uczniów z 183 szkół
Etap rejonowy: zakwalifikowano 196 uczniów 
Etap wojewódzki: zakwalifikowano 39 uczniów

 Laureaci: 10 uczniów
Gimnazja
Etap szkolny: 3 358 uczniów z 153 szkół
Etap rejonowy: zakwalifikowano 194 uczniów 
Etap wojewódzki: zakwalifikowano 33 uczniów

Laureaci:  11 uczniów
Szkoły ponadgimnazjalne
Etap szkolny: 1 390 uczniów z 33 szkół
Etap rejonowy: zakwalifikowano 198 uczniów 
Etap wojewódzki: zakwalifikowano 38 uczniów

Laureaci: 11 uczniów

Razem  ponad 8 662  uczniów z 369  szkół województwa
wzięło udział w projekcie.

 

GALA – 13 listopada 2015 roku

Uroczysta gala – spotkanie laureatów, ich opiekunów oraz przedstawicieli organizatorów w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka” w Krakowie; wręczenie dyplomów i nagród, zwiedzanie ekspozycji z przewodnikami.

 

 

ROK 2016

 

IV Małopolskie Dyktando Niepodległościowe 
„Po polsku o historii”

dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
województwa małopolskiego w roku szkolnym 2016/2017


ORGANIZATORZY:

Fundacja „Zawsze Warto”

Stowarzyszenie Polonistów przy Wydziale Polonistyki UJ

 

Honorowy Patronat Małopolskiego Kuratora Oświaty

 

Partner Radio Kraków

 

Współorganizatorzy etapu wojewódzkiego

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. I.J. Paderewskiego w Krakowie

 

UDZIAŁ

Szkoły podstawowe
Etap szkolny: 8 649 uczniów z 273 szkół
Etap wojewódzki: zakwalifikowano 67 uczniów

Laureaci: 21 uczniów
Gimnazja
Etap szkolny: 6 045 uczniów z 184 szkół
Etap wojewódzki: zakwalifikowano 68 uczniów

Laureaci: 22 uczniów
Szkoły ponadgimnazjalne
Etap szkolny: 1 705 uczniów z 45 szkół
Etap wojewódzki: zakwalifikowano 65uczniów

Laureaci: 21 uczniów

Razem  ponad 16 000 uczniów z 506 szkół województwa
wzięło udział w projekcie.

 

GALA – 18 listopada 2016 roku

Uroczysta gala – spotkanie laureatów, ich opiekunów oraz przedstawicieli organizatorów w Studio im. Romany Bobrowskiej  Radia „Kraków”; wręczenie dyplomów i nagród, zwiedzanie z przewodnikami.

 

 

 

 

 

ROK 2017

V Małopolskie Dyktando Niepodległościowe 
„Po polsku o historii”
dla uczniów kl. IV-VII szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
województwa małopolskiego w roku szkolnym 2017/2018


 

ORGANIZATORZY:

Fundacja „Zawsze Warto”

Stowarzyszenie Polonistów przy Wydziale Polonistyki UJ

Patronat  Honorowy: Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego

Honorowy Patronat: Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty

 

Konkurs w 2017 roku był realizowany w ramach projektu „Małopolskie dziedzictwo bon edukacyjny”

 

 

 

Partner Narodowy Bank Polski

Partner Medialny – Radio Kraków

 

Współorganizatorzy etapu wojewódzkiego
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. I.J. Paderewskiego w Krakowie

UDZIAŁ
Szkoły podstawowe
Etap szkolny: 5 482 uczniów z 282 szkół
Etap wojewódzki: zakwalifikowano 70 uczniów
Laureaci: 24 uczniów

Gimnazja
Etap szkolny: 3 195 uczniów z 165 szkół
Etap wojewódzki: zakwalifikowano 50 uczniów
Laureaci: 18 uczniów

Szkoły ponadgimnazjalne
Etap szkolny: 1 396 uczniów z 43 szkół
Etap wojewódzki: zakwalifikowano 60uczniów
Laureaci: 23 uczniów

Razem ponad 10 073 uczniów z 490 szkół województwa
wzięło udział w projekcie.

GALA – 17 listopada 2017 roku
Oddział Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Krakowie

W tym samym dniu odbyła się też Śląska Gala Dyktanda, zorganizowana podobnie jak krakowska, w siedzibie Oddziału Okręgowego NBP w Katowicach.
W I edycji śląskiej udział wzięło łącznie 2000 uczniów z 93 szkół.

ROK 2018

V Małopolskie Dyktando Niepodległościowe 
„Po polsku o historii”
dla uczniów kl. IV-VII szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
województwa małopolskiego w roku szkolnym 2018/2019


 

ORGANIZATORZY:

Fundacja „Zawsze Warto”

Stowarzyszenie Polonistów przy Wydziale Polonistyki UJ

 

PATRONATY HONOROWE:

Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego

Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty

 

Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty

Rafał Dutkiewicz - Prezydent Wrocławia   

 

Sławomir Sosnowski - Marszałek Województwa Lubelskiego

Teresa Misiuk - Lubelski Kurator Oświaty

Krzysztof Żuk - Prezydent Miasta Lublin   

 

Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego

 

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty

 

Wojciech Saługa – Marszałek Województwa Śląskiego
Urszula Bauer – Śląski Kurator Oświaty

 

PATRONATY MEDIALNE: 

Radio Kraków, Radio Wrocław, Radio Rzeszów, Radio Lublin, Radio Opole

 

PARTNERZY WOJEWÓDZCY VI edycji Dyktanda:
dolnośląskie – XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu,
lubelskie – II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie,
opolskie – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II w Opolu,
podkarpackie – Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie,
śląskie – Zespół Szkół im. Edyty Stein Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublińcu,
Kresy – Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy”.

Konkurs w 2018 roku był realizowany w ramach projektu „Małopolska WIE – wiedza, innowacje, edukacja – wsparcie inicjatyw edukacyjnych”

 

UDZIAŁ

VI edycja konkursu, w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości miała niezwykle uroczysty charakter oraz wyjątkowo szeroki zasięg.

Uczestnikami tej edycji było łącznie niemal 54 000 uczniów z 6 województw Polski południowej:

– dolnośląskie: ogółem – 6892; (odpowiednio: SP kl. IV-VI – 1166, SP kl. VII-VII i gimnazja – 5380, szkoły ponadgimnazjalne – 346)

– lubelskie: ogółem – 8003; (3855, 3827, 321)

– małopolskie: ogółem – 15795; (9276, 4506, 2013)

– opolskie: ogółem – 2649; (340, 1469, 840)

– podkarpackie: ogółem – 12331; (5492, 5676, 1163)

– śląskie: ogółem – 7149; (5335, 1247, 567).

 

Tradycyjnie uczestniczyły też w Dyktandzie pojedyncze szkoły z województwa świętokrzyskiego, łódzkiego oraz polskie szkoły za granicą.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego