XI Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe  „Po polsku o historii"

Organizatorzy i adresy Komisji WojewódzkichOrganizatorem konkursu XI Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” jest 
Fundacja „Zawsze Warto”

Partnerem konkursu jest Stowarzyszenie Polonistów przy Wydziale Polonistyki UJ.

W roku szkolnym 2023/2024 Konkurs przeprowadzany jest równocześnie w siedmiu województwach: małopolskim, dolnośląskim, opolskim, podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim i pomorskim oraz w szkołach polskich na dawnych Kresach. W każdym województwie nasi partnerzy powołują wojewódzkie komisje konkursowe. Uczniowie rywalizują w ramach swojego województwa.Fundacja „Zawsze Warto” powstała w kwietniu 2015 roku. Celem Fundacji jest budowa społecznego przekonania i wiary, że warto podejmować wszelkie wysiłki na rzecz osobistego rozwoju idącego w parze ze świadomością odpowiedzialności społecznej i obywatelskiej za drugiego człowieka, za otaczającą nas wokół naturę i środowisko, w którym żyjemy. Fundacja pragnie wspierać wszelkie formy edukacji i aktywności służące ogólnemu dobru. Zamierzeniem naszym jest także promowanie działań, które podnoszą społeczną świadomość, otwartość i wrażliwość kulturową i środowiskową.www.zawszewarto.plStowarzyszenie Polonistów przy Wydziale Polonistyki UJ to organizacja pozarządowa skupiająca aktywnych nauczycieli polonistów pracujących i emerytowanych; działa od ponad 18 lat. Stowarzyszenie prowadzi działania edukacyjne adresowane do uczniów i nauczycieli. Celem statutowym działalności Stowarzyszenia jest podnoszenie rangi nauczania języka polskiego jako JĘZYKA NARODOWEGO poprzez różne formy aktywności. Rokrocznie, od 2013 roku, członkowie Stowarzyszenia są AUTORAMI TEKSTÓW DYKTAND i innych materiałów wykorzystywanych w czasie Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”. www.stowarzyszeniepolonistow.plMECENAS I SPONSOR NAGRÓD W KONKURSIE
Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o.

 

Partnerzy - Wojewódzkie Komisje Konkursowe XI edycji Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego "Po polsku o historii"

 


       
Siedziba Małopolskiej Komisji Konkursowej:
Fundacja „Zawsze Warto” 
ul. Radziwiłłowska 23/8, 31-026 Kraków
e-mail: dyktando@zawszewarto.pl

Siedziba Dolnośląskiej Komisji Konkursowej:
Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu 
al. Brücknera 10, 51-410 Wrocław
e-mail: anna.mackowska.ibe@gmail.com

Siedziba Opolskiej Komisji Konkursowej:
Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddz. Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu
ul. Stanisława Dubois 28, 45-070 Opole
e-mail: lo3@lo3.opole.pl

Siedziba Podkarpackiej Komisji Konkursowej:
Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie
ul. Mickiewicza 11, 38-100 Strzyżów
e-mail: czarnik.miroslaw@lo-strzyzow.pl lub lo.strzyzow@gmail.com

Siedziba Śląskiej Komisji Konkursowej:
Katolicki Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Edyty Stein Fundacji Edukacji Katolickiej w Lublińcu
ul. Piłsudskiego 8, 42-700 Lubliniec
e-mail: dyktando.ksw@gmail.com; dyktando@szkolaedytystein.pl

Siedziba Świętokrzyskiej Komisji Konkursowej:
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Kielcach
ul. Świętego Stanisława Kostki 17, 25-341 Kielce
e-mail: dyrektor2@kostka-kielce.pl

Siedziba Pomorskiej Komisji Konkursowej:
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Gdyni
ul. Wolności 22B, 81-327 Gdynia
e-mail: konkurs@lo2gdynia.pl