XI Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe  „Po polsku o historii"

Zasady zgłaszania udziałuSzkoła, która chce wziąć udział w XI Ogólnopolskim Dyktandzie Niepodległościowym „Po polsku o historii” musi się zarejestrować i zalogować.

Zgłoszenia szkół przyjmujemy do 25 września 2023 roku.

Rejestracja szkoły odbywa się w osobnym formularzu, dostępnym po kliknięciu w prawym górnym rogu w przycisk „Zaloguj”.
Poprawne logowanie, to uzupełnienie lub wypełnienie pól:
- Wybór województwa (zgodny z adresem szkoły)
- Typ szkoły (tutaj: kategoria uczestników: kl. 4-6 SP, klasy 7-8 SP i szkoły ponadpodstawowe)
jeżeli w danej szkole będą uczestniczyć uczniowie z różnych kategorii wiekowych, to każdą kategorię rejestrujemy osobno.
- pełna nazwa szkoły – (identyfikacja uczniów) np. Szkoła Podstawowa nr 102 im. Polskiej Ortografii w Radości
- powiat
- kod pocztowy
- miejscowość, w której znajduje się placówka
- ulica
- nr domu
- telefon do szkoły
- e-mail szkoły
- imię i nazwisko dyrektora szkoły
- imię i nazwisko szkolnego koordynatora konkursu
- telefon do szkolnego koordynatora
- e-mail szkolnego koordynatora

- login (indywidualny dla każdej kategorii wiekowej, wyjątkowy)
- hasło
- potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Dyktanda.
Po uzupełnieniu wszystkich pól klikamy w „Zaloguj”. Dane wpisane zostają wysłane do weryfikacji, do administratora strony.
Proces weryfikacji może trwać do 48 godzin.
O potwierdzeniu autentyczności wpisanych informacji przez administratora zostaniecie Państwo powiadomieni mailowo na wpisany powyżej adres e-mail szkolnego koordynatora konkursu.

Po weryfikacji będzie można się zalogować, pobierać materiały (instrukcje i formularze do pisania dyktanda) oraz - 24 godziny przed etapem szkolnym - poufny tekst dyktanda. Poprzez obecną aplikację szkolna komisja będzie wypełniać protokół elektroniczny po etapie szkolnym. Zatem kolejne wejścia do aplikacji (zarejestrowanych kategorii szkolnych) odbywają się poprzez wpisanie loginu i hasła i kliknięcie przycisku „Zaloguj”.